10.5.07

Eixos bàsics del programa municipal


Com a inici del desenvolupament del nostre programa electoral us faig una petita introducció dels eixos principals. El nostre projecte neix de la il·lusió, del coneixement del territori i de les necessitats que se’n deriven, així com d’uns intensos vincles afectius cap a Palafolls. La fórmula es completa amb l’empenta que aporta un equip amb una mitjana d’edat de 35 anys i moltes ganes de treballar.

Des d’Esquerra entenem Palafolls com un tot únic i per això hem desenvolupat un programa que fuig de la política de pedaços tan utilitzada durant els darrers anys. Les solucions puntuals i la manca de previsió a mig i llarg termini han estat la constant que ens ha condemnat a una gestió entrebancada i econòmicament deficient.

Els tres eixos vertebradors de la nostra concepció de Palafolls:

· Apropar els serveis als ciutadants: personalitzar l’administració.

· Una gestió integral del territori: tota decisió presa té una repercussió sobre els altres elements del territori que cal tenir en compte.

· Sostenibilitat com a objectiu ineludible: La qualitat sempre per sobre de la quantitat.

Només d’aquesta manera creiem que millorarem el nostre municipi i garantirem aquest valor afegit que representa treballar amb un objectiu engrescador, clar i comú: Il·lusió per Palafolls.

2 comentarios:

valenti dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
valenti dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.