16.5.07

Hisenda


La prioritat principal en l’àrea econòmica és la transparència i l’ús racional dels recursos. En aquest sentit i tal i com expliquem detalladament en el nostre programa proposem la publicació anual dels comptes principals de l’Ajuntament. Ens creiem allò que alguns només diuen que l’Ajuntament és dels contribuents i a més farem una comparativa de l’esforç fiscal amb altres poblacions. Un altre aspecte important és l’afavoriment del comerç local, una de les prioritats d’Esquerra a nivell nacional del qual en tenim la Conselleria, ja que un teixit comercial actiu és un signe identitari.
El responsable de la confecció d’aquest apartat del programa ha estat Ferran Marí, que en la seva condició d’economista té molt clara la gestió dels recursos i la transparència amb la que s’ha d’actuar.
A més és el responsable de posar seny en les propostes de nous equipaments que proposàvem ja que com molt bé ens diu, és impossible aventurar-se amb propostes com una piscina coberta, un nou pavelló poliesportiu, etc sense conèixer amb exactitud la situació econòmica del nostre ajuntament, que ja intuïm com a complicada.

No hay comentarios: