16.5.07

Els deures del col·legi

Avui hem acabat de repartir el nostre programa electoral porta a porta. Ens hem repartit entre les membres de la llista per cadascun del sectors que composen el poble i que ens són geogràficament més propers. Tots hem coincidit en que la experiència ha esta increïble ja que el poder explicar de primera mà les nostre propostes i inquietuds i notar la receptivitat amb la que ens escolta la gent és per sentir-se molt contents.
Qui més qui menys estava al cas de la configuració de la nostra llista a través dels diferents cartells que hem distribuït pel poble i ens en valora la joventut i implicació en el teixit associatiu. Però el que més han valorat es el programa electoral, clar, directe i realista, sense el mercadeig oportunista de projectes a que fins ara han estat acostumats. Tothom coincideix en que el poble ja no és el que era, ha perdut identitat i el que és pitjor sense una idea clara de futur i tenen raó.
Com a anècdota he hagut de dir que no a una proposta electoral, quan un nen m’ha demanat que si sóc alcalde suprimeixi els deures del col·legi. Tot i que el puc entendre li hem hagut de treure del cap juntament amb la seva mare.
Gràcies a tothom per la seva receptivitat

No hay comentarios: