22.5.07

Ciutadania


En una societat avançada i culta el civisme i la sanitat són alguns dels pilars bàsics que l’han de sustentar. D’entre les propostes que detallem en el programa municipal destaquem realitzar programes a les escoles dirigits per nutricionistes, iniciar programes relacionats amb la salut corporal o bé treballar amb el Departament de Salut per reduir el temps d’espera per a les visites d’assistència primària. En un altre ordre de coses proposem fomentar el civisme amb campanyes divulgatives o incidir en aspectes de contaminació acústica dotant la Policia Municipal dels estris necessaris.
El nostre full de ruta en quant a aquest tema ha estat treballat per la Iris Parrilla, tota una garantia en el nostre grup degut a la seva extensa formació professional en la Sanitat. Ha estat probablement la part del programa que ha calgut comprimir més degut a la gran varietat d’iniciatives proposades
.

No hay comentarios: