18.5.07

Esports


Ens agrada l’esport, tant des del punt de vista competitiu com per fer salut. Per tant les propostes d’Esquerra venen encaminades a posar les eines necessàries per poder dur-lo a terme sense cap impediment. Donarem suport a les associacions esportives actuals i en potenciarem la creació de noves més minoritàries, crearem un Consell d’Esports actiu per tal de millorar la cohesió i coordinació entre diferents clubs esportius i afavorir-ne el contacte entre d’altres iniciatives.
Pel que fa a els equipaments solucionarem l’actual saturació que experimenten les instal·lacions esportives i tindrem en compte l’increment de població previst i el lògic empitjorament de la situació. Això vol dir la construcció d’un nou pavelló poliesportiu i d’espais per activitats d’esports relacionats amb la salut.
En Miquel Fontseca ha estat qui ha desenvolupat aquesta àrea del programa municipal que ha valorat especialment l’enfocament de l’esport més enllà de l’associacionisme en clubs i entitats, com una activitat de salut pel gruix de la població. Bona feina Miquel!

No hay comentarios: