25.5.07

Serveis


Els serveis que s'ofereixen des de l'Ajuntament és l’aspecte que actualment presenta més desequilibris. Tot plegat per un augment desproporcionat de població que ha produït una falta evident de serveis i una saturació dels existents. Des d’Esquerra proposem acabar bàsicament amb la política de pedaços i preveure les dinàmiques de creixement pel que fa a la infraestructura viària, l’energètica, la cultural i econòmica. Al mateix temps i relacionat amb això acabar amb les diferències entre palafollencs de primera i de segona per la falta de serveis bàsics a les urbanitzacions i barris que composen el municipi. En quant a mesures concretes proposem optimitzar i ampliar el servei de neteja del municipi, mantenir nets els espais públics o millorar i ampliar els punts de recollida selectiva de deixalles.
Aquest aspecte les programa ha estat elaborat per Josep Soms que ha incidit bàsicament en les diferències entre palafollencs i els desequilibris entre augment de població i serveis a oferir.

No hay comentarios: